Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
STRONA GŁÓWNA
Po raz pierwszy, kiedy zetknęliśmy się z teatrem kamishibai, dotknęła nas jego magia. Magia obrazu i słów. Magia retoryki opowiadającego i magia płynących z niej emocji. Chcemy się nią z Wami podzielić. Wielokrotnie sami braliśmy udział w przedsięwzięciach związanych z kamishibai (Noc Muzeum, projekt “Teatr naszym gościem, naszym przyjacielem”, warsztaty z dziećmi i młodzieżą) i owocem tych działań jest nasz projekt “TEATR ze SKRZYNKI” w ramach projektu “Bardzo Młoda Kultura”, Podkarpacka Edukacja Kulturowa.


Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. Po mszy świętej w kościele pw. św. Józefa młodsi uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, a uczniowie klas V i VI wraz z rodzicami i nauczycielami wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Pani dyrektor Dorota Kotuła serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej. W swoim wystąpieniu przypomniała założenia koncepcji pracy szkoły na najbliższe lata. Życzyła też zarówno uczniom, jak i nauczycielom zapału, wytrwałości i wielu sukcesów. A we wspólnym wysiłku będą nam przyświecać słowa patrona szkoły, księdza Jana Twardowskiego: Jeżeli z miłości dla innych zaczniemy pracować, poczujemy wzrost naszych sił i zdziwimy się, że potrafimy tyle z siebie dać.


Beata Policht

Pasowanie na ucznia

Pierwszy września 2016r. to szczególny dzień dla 72 uczniów i ich rodziców, którzy zgromadzili się w sali gimnastycznej naszej szkoły.

O godzinie 11.00 pani dyrektor Dorota Kotuła przywitała wszystkich serdecznie i przedstawiła nauczycieli, którzy będą uczyli i opiekowali się dziećmi.

W części oficjalnej uroczystości wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy, a następnie dzieci i rodzice złożyli ślubowanie. Pierwszoklasiści przyrzekli, że będą pilnie się uczyć, szanować kolegów i koleżanki oraz wszystkich pracowników szkoły. Rodzice zaś ślubowali, że będą rozmawiali ze swoimi dziećmi, słuchali ich, pomagali i często przytulali.

Następnie pani Beata Jucha, Anna Siwy i Renata Fedewicz wymieniały nazwiska i imiona dzieci, a pani dyrektor pasowała je specjalnym ołówkiem na uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu.

Po pasowaniu uczniowie wraz z wychowawczyniami i rodzicami udali się do swoich sal lekcyjnych, gdzie otrzymali podręczniki do klasy pierwszej.

Uroczystości tego dnia zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie klas I a, I b i I c.


Anna Siwy  • Facebook
  • BIP
  • Orlik
  • Certyfikaty
  • Panel