Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
STRONA GŁÓWNA


Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu została uznana za placówkę godną zaufania, uzyskując certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Otrzymanie tego prestiżowego tytułu było możliwe dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi weryfikacji, przeprowadzonemu przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury. Jest to dla nas duże wyróżnienie, gdyż świadczy o wysokim poziomie nauczania, wychowania i dbałości o bezpieczeństwo uczniów. Certyfikat Wiarygodności jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

 

Program Wiarygodna Szkoła obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Głównym celem Programu jest wskazanie i wyróżnienie tych szkół podstawowych, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica. Tym samym zostaje potwierdzone, że szkoła jest zarządzana skutecznie i na wysokim poziomie.

Dzięki certyfikatowi „Wiarygodna Szkoła”, Szkoła Podstawowa nr 4 - uczestnik Programu - wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji.

 


Elżbieta MatuszKONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Św. Jana 10
37-700 Przemysl

tel/fax: 16 670 23 06
tel/fax: 16 670 95 55
gsm: 513 284 393

e-mail: sp4@um.przemysl.pl

  • Facebook
  • BIP
  • Orlik
  • Certyfikaty
  • Panel