Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
STRONA GŁÓWNA
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka ustanowiony został decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1950 r. 10 grudnia wybrano jako datę obchodów ze względu na przypadającą tego dnia rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (w 1948 r.) Zapisano w niej najważniejsze prawa przysługujące wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych, przekonań politycznych, pochodzenia społecznego, pochodzenia narodowego, niepełnosprawność, wiek: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. Wszyscy ludzie mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją i przed jakimkolwiek narażeniem na dyskryminację.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień.

 

Prawa człowieka są:

 • indywidualne – ich podmiotem nie są grupy ludzi, ale pojedynczy człowiek.

 • przyrodzone – istnieją niezależne od woli władzy czy przepisów prawa, państwo ich nie nadaje, a jedynie tworzy system ich ochrony; przysługują one każdej osobie z racji urodzenia, z faktu bycia człowiekiem.

 • powszechne – przysługują wszystkim ludziom, są takie same dla każdego człowieka na całym świecie. Niezależnie od wyznawanych wartości, religii czy kultury, każdy ma prawo do życia, bezpieczeństwa, czy wolności osobistej.

 • niezbywalne – żadna osoba nie może zrzec się swoich praw czy zrezygnować z nich.

 • nienaruszalne - nikt nie może pozbawić człowieka tych praw; żadna władza nie może ich odebrać.

 

Prawa człowieka można podzielić na prawa:

 • osobiste – jak wolność od tortur, prawo do życia, prawo do uznania podmiotowości prawnej.

 • obywatelskie – np. prawo do posiadania obywatelstwa, wolność myśli, sumienia i wyznania.

 • polityczne – jak prawo do zrzeszania się, prawo do wolności opinii, prawo do uczestnictwa w rządzeniu krajem.

 • ekonomiczne – jak prawo do pracy.

 • społeczne - np. prawo do urlopu, prawo do ochrony zdrowia.

 • kulturalne – np. prawo do korzystania z dóbr kultury.

 

Prawa człowieka dzieli się na trzy generacje:

 • I generacja – obejmuje prawa osobiste, obywatelskie, i polityczne

 • II generacja – to prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne

 • III generacja – to prawa solidarnościowe takie jak prawo do rozwoju, prawo do czystego środowiska i prawo do pokoju.

 

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_historia.php

 


XII PRZEMYSKIE DYKTANDO

„Marzenie Haliny” i „Na bezdrożach” to tematy tekstów, z którymi zmierzyli się 18.11.2014 r. uczestnicy XII Przemyskiego Dyktanda w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, honorowy patronat nad dyktandem objął Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

W konkursie uczestniczyło 30 uczniów przemyskich szkół w dwóch kategoriach: klas trzecich oraz klas piątych i szóstych.

Po sprawdzeniu i ocenie prac komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

W kategorii młodszej:

 • mistrz ortografii: Kowalik Anna (SP 4) – opiekun Anna Czerska

 • wicemistrz ortografii: Maria Wydra (SP 6) – opiekun Beata Dergun

 • wyróżnienia:

 • Zofia Maćkowiak (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna) – opiekun Andżelika Słodyczko

 • Julia Szal (SP 15) – opiekun Beata Rychel

 • Amelia Gronowska (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi) – opiekun Aneta Hadam

W kategorii starszej:

 • mistrz ortografii: Tomasz Oszczypko (SP11) – opiekun Anna Uberman

 • wicemistrz ortografii: Jakub Hus (SP 14) – opiekun Sabina Bednarczyk

 • wyróżnienia:

 • Oktawia Krytak (SP 6) – opiekun Zdzisława Patryn

 • Marcin Kornet (SP 4) – opiekun Barbara Warchał

 • Stanisław Szopa (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna) – opiekun Dorota Pansewicz

Organizatorzy wszystkim serdecznie gratulują i zapraszają dzieci wraz z opiekunami do udziału w kolejnej edycji dyktanda.


Dorota Mykita
Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

Jest to program edukacyjny dla uczniów klas I, przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex.

CELE PROGRAMU

 • Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole.

 • Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.

 • Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

„Klub Bezpiecznego Puchatka" przygotował dla dzieci i rodziców praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pierwszoklasisty - uczniowie otrzymali książeczki z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, a rodzice broszury informacyjne.

Nauczyciele klas I realizują program we współpracy z pedagogiem szkolnym z wykorzystaniem otrzymanych materiałów edukacyjnych „Klubu Bezpiecznego Puchatka”, które skupiają się na tematyce bezpieczeństwa w trzech obszarach aktywności dziecka: w domu, w szkole i w drodze do szkoły. W czasie programu dzieci uczą się podstawowych zasad ruchu drogowego oraz reagowania w przypadku zagrożeń, poznają zasady bezpiecznej zabawy w domu i w szkole, zasady bezpieczeństwa w Internecie oraz w kontaktach z nieznajomymi osobami. W dniach 24 – 28 listopada uczniowie wszystkich klas I wzięli udział w Wielkim Teście Bezpieczeństwa, którego głównym celem było sprawdzenie wiadomości i przypomnienie, jakie zachowania gwarantują im bezpieczeństwo.

 

 

 


 


Elżbieta Matusz, Beata WiśniowskaKONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Św. Jana 10
37-700 Przemysl

tel/fax: 16 670 23 06
tel/fax: 16 670 95 55
gsm: 793 879 965

e-mail: sp4@um.przemysl.pl

 • Facebook
 • BIP
 • Orlik
 • Certyfikaty
 • Panel