Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
OGŁOSZENIA
Pomoc socjalna Zmiana kryterium dochodowego i wysokości stypendiów oraz zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016.
Stypendium szkolne
Wyprawka szkolna 2015/2016
Wojewódzka Karta Dużej Rodziny
Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
INFORMACJE DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ W MOPS O POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA UCZNIÓW

Świetlice środowiskowe
Zajęcia pozaszkolne w MDK

Dla wygody mieszkańców przemyska Straż Miejska organizuje dyżury funkcjonariuszy w szkołach. Każdy może się spotkać ze strażnikiem i porozmawiać o nurtujących go problemach dotyczących bezpieczeństwa i porządku w mieście. W razie potrzeby w rozmowach tych będzie mógł uczestniczyć również policjant.Uruchomiony został też specjalny telefon do konsultanta Straży Miejskiej (16 675 12 40), czynny w każdy wtorek, od godziny 7 do 15.

Dyżur SM w Szkole Podstawowej nr 4 – w każdy pierwszy wtorek miesiąca, od godziny 19 do 20.


  • Facebook
  • BIP
  • Orlik
  • Certyfikaty
  • Panel