Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
OGŁOSZENIA

Informuję, że po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zostanie wprowadzony Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (po 14 dniach od upublicznienia, czyli od 6 czerwca 2016 r.). Regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem Dorota Kotuła


Pomoc socjalna „WYPRAWKA SZKOLNA” W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Zmiana kryterium dochodowego i wysokości stypendiów oraz zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016.
Stypendium szkolne
Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej
Wojewódzka Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
INFORMACJE DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ W MOPS O POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA UCZNIÓW

Świetlice środowiskowe
Zajęcia pozaszkolne w MDK

Dla wygody mieszkańców przemyska Straż Miejska organizuje dyżury funkcjonariuszy w szkołach. Każdy może się spotkać ze strażnikiem i porozmawiać o nurtujących go problemach dotyczących bezpieczeństwa i porządku w mieście. W razie potrzeby w rozmowach tych będzie mógł uczestniczyć również policjant.Uruchomiony został też specjalny telefon do konsultanta Straży Miejskiej (16 675 12 40), czynny w każdy wtorek, od godziny 7 do 15.

Dyżur SM w Szkole Podstawowej nr 4 – w każdy pierwszy wtorek miesiąca, od godziny 19 do 20.


  • Facebook
  • BIP
  • Orlik
  • Certyfikaty
  • Panel