Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
OGŁOSZENIA

Caritas Archidiecezji Przemyskiej organizuje finał charytatywnej akcji

„Tornister pełen uśmiechów”,

który odbędzie się 30 sierpnia 2015 r. (niedziela)

na Rynku w Przemyślu.

Piknik rozpocznie

Msza św. o godz. 10 w kościele OO. Franciszkanów,

a zaraz po niej odbędzie się na Rynku szereg imprez plenerowych. Każde dziecko uczestniczące w pikniku (zgłoszone przez instytucję – np. szkołę, MOPS) otrzyma tornister wypełniony przyborami szkolnymi.

Głównym celem akcji jest

wsparcie dzieci z rodzin z trudną sytuacją finansową

przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Rodzice, którzy są zainteresowani otrzymaniem

przez dziecko tornistra wraz z przyborami

w ramach akcji CARITAS „Tornister pełen uśmiechów”

proszeni są o zgłoszenia u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły do dnia 26 czerwca 2015 r.

Pomoc socjalna Wyprawka szkolna 2015/2016
Stypendium szkolne
Wojewódzka Karta Dużej Rodziny
Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
INFORMACJE DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ W MOPS O POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA UCZNIÓW

Świetlice środowiskowe
Zajęcia pozaszkolne w MDK

Dyżury Straży Miejskiej
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Św. Jana 10
37-700 Przemysl

tel/fax: 16 670 23 06
tel/fax: 16 670 95 55
gsm: 513 284 393

e-mail: sp4@um.przemysl.pl

  • Facebook
  • BIP
  • Orlik
  • Certyfikaty
  • Panel