Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu
OGŁOSZENIA
Język angielski jako narzedzie do pogłebiania wiedzy histroycznej
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów klas piątych i szóstych do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, które połączą zamiłowanie do historii z poszerzaniem znajomości języka angielskiego. Ciekawa forma zajęć, która przewiduje wycieczki, zajęcia w pracowni komputerowej, tworzenie prezentacji multimedialnych itp., przyczyni się do pogłębienia wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, rozbudzenia oraz pogłębienia pasji historycznej oraz zmotywowania uczniów do samodzielnej nauki poprzez ukazanie wszechobecności języka angielskiego. Program innowacji zakłada, że nauka języka angielskiego oraz historii nie będzie kojarzyć się uczniom z obowiązkiem (dla niektórych nie raz przykrym i nudnym) siedzenia w szkolnej ławce i długą listą słów, dat, wydarzeń do zapamiętania. Pragnę pokaz jak niezwykła w dzisiejszym świecie jest praktyczna znajomość języków obcych również jako droga do pogłębiania ich wiedzy i pasji, w tym także historycznej.

Wszystkie chętne osoby proszone są o kontakt z autorka zajęć, panią Małgorzatą Partyką.
Zapraszam!!


Informuję, że po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zostanie wprowadzony Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (po 14 dniach od upublicznienia, czyli od 6 czerwca 2016 r.). Regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem Dorota Kotuła


Pomoc socjalna „WYPRAWKA SZKOLNA” W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Świadczenia pomocy materialnej
Stypendium szkolne
Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej
Wojewódzka Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
INFORMACJE DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ W MOPS O POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA UCZNIÓW

Świetlice środowiskowe
Zajęcia pozaszkolne w MDK

Dla wygody mieszkańców przemyska Straż Miejska organizuje dyżury funkcjonariuszy w szkołach. Każdy może się spotkać ze strażnikiem i porozmawiać o nurtujących go problemach dotyczących bezpieczeństwa i porządku w mieście. W razie potrzeby w rozmowach tych będzie mógł uczestniczyć również policjant.Uruchomiony został też specjalny telefon do konsultanta Straży Miejskiej (16 675 12 40), czynny w każdy wtorek, od godziny 7 do 15.

Dyżur SM w Szkole Podstawowej nr 4 – w każdy pierwszy wtorek miesiąca, od godziny 19 do 20.


  • Facebook
  • BIP
  • Orlik
  • Certyfikaty
  • Panel