Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Dokumenty

Dokumenty dostępne są w formacie PDF. Do poprawnego odczytania tego typu plików wymagany jest program Adobe Acrobat Reader.


UWAGA: Jeżeli dokumenty wyświetlają się nieprawidłowo należy odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki internetowej


Statut szkoły

Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów uczęszczających do szkoły

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego

Ceremoniał szkolny

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

Regulaminy


Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej
Regulamin korzystania z obiadów w stołówce szkolnej
Regulamin biblioteki
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”
Regulamin szatni
Regulamin korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych
Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin zachowania ucznia w szkole
Regulamin oceniania zachowania

Przedmiotowy System Oceniania


System oceniania uczniów w klasach I w edukacji wczesnoszkolnej
System oceniania uczniów w klasach II w edukacji wczesnoszkolnej
System oceniania w klasie III z poszczególnych edukacji
J. polski: PZO SP;   wymagania: kl. 4, kl. 5, kl. 6, kl. 7, kl. 8
Matematyka: PZO SP; wymagania: Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8,
Przyroda: PZO SP
Biologia: PZO SP
Chemia: PSO SP+GIM 2 kl gimnazjum
Fizyka: PSO SP, PSO GIM
Geografia: PZO SP
Historia: PSO SP+GIM wymagania: kl. 4, kl. 5, kl. 6, kl. 7 kl. 8 3 GIM
J. angielski: PZO SP kl. 1-3 PZO SP kl. 4-8 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
J. niemiecki: PSO j. niemiecki wymagania: DSD SP, sp kl.7, sp kl.8 gimnazjum, DSD gim
J. hiszpański: PSO j. hiszpański
Muzyka: PSO SP+GIM
Plastyka: PSO SP+GIM 
Technika i zajęcia techniczne: PSO SP
Informatyka: PZO SP
WOS: PSO SP+GIM wymagania: gimnazjum
Edukacja dla bezpieczeństwa: PSO SP+GIM
WF: PSO SP+GIM
Religia: PSO SP+GIM